EHBO

Cookies privacy policy

 

Privacyprotocol in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) per 

25-5-2018.

EHBO vereniging Chevremont  secretariaat gevestigd aan de Merodestraat 1 6471 AH te Eygelshoven, KvK-nummer 4019027, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens bestuur (ten tijde van opstellen van dit document) :

Secretaris: de heer P.Cox, Merodestraat 1 6471 AH Eygelshoven, tel: 0455456253 

mob. 06-14903631 e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

penningmeester: Mevr. A. Cappa, Eygelshovergracht 61, 6464 GA Eygelshoven, tel: 06-23948182
Voorzitter: Mevr. A. Beunen Ossel, Achterschouffert 57, 6471 VB Eygelshoven, tel: 045-5451527 mob. 06 41641210

Website: https://www.ehboverenigingchevremont.nl

Er is geen Functionaris Gegevensbescherming ingesteld omdat EHBO-vereniging Chevremont geen Overheidsinstantie is. Daarnaast worden er geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt en worden mensen niet gevolgd.

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

EHBO-Chevremont verwerkt gewone persoonsgegevens na uw vrijelijk gegeven toestemming. EHBO-vereniging Chevremont verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wie kan er, binnen de vereniging, bij deze gegevens:

Secretaris.  

Persoonsgegevens die EHBO-vereniging Chevremont verwerkt:

 • voornaam 
 • achternaam
 • straat
 • huisnummer
 • postcode
 • woonplaats
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • Mob
 • e-mailadres
 • diplomanummer
 • behaald
 • lid vanaf
 • iban nummer

 

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen en/of te verwerken. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons bestuur, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens:

 • verzenden van nieuwsberichten/nieuwsbrieven, lesroosters, uitnodigingen voor vergaderingen/lezingen/activiteiten/evenementen, contributie-gerelateerde zaken, doorgeven van (wijzigingen van) contactgegevens van het bestuur. Dit gebeurt per e-mail, post of telefoon.
 • u te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 •  u te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 •  aanvragen van verlengingen van EHBO diploma’s en certificaten alsmede aanmaken van eigen presentiekaartjes van de vereniging.
 • wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Bovenstaande doelen kunnen niet (volledig) worden uitgevoerd indien u geen toestemming geeft voor verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:

EHBO-vereniging Chevremont bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In ieder geval zullen de persoonsgegevens uiterlijk 2 jaar na einde lidmaatschap worden vernietigd.

Het delen van persoonsgegevens met derden:

EHBO-vereniging Chevremont verstrekt uitsluitend aan derden -en alleen als dit nodig is- voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. EHBO-vereniging Chevremont verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens eventueel zouden verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EHBO-vereniging Chevremont blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met wie delen wij (welke) gegevens en met welk doel:

 • het Oranje Kruis: diplomanummer, voorletters, achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig omdat examens, diploma’s/verlengingen/certificaten, insignes moeten worden aangevraagd.
 • EHBO Limburg: voorletters, achternaam, geboortedatum, diplomanummer. Deze gegevens zijn nodig omdat EHBO-vereniging Chevremont lid is van EHBO Limburg en wij hier voor ieder lid contributie moeten betalen. Daarbij is ieder lid verzekerd via EHBO Limburg.
 • Eigen website: gegevens vereniging/contactgegevens bestuur, lesroosters, geen persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig omdat we hiermee alle leden maar ook belangstellenden kunnen informeren over onze diensten.
 • eventueel evenementenaanvraag: voorletters/voornaam, achternaam, e-mailadres in BCC verstuurd, eventueel telefoonnummer als het evenement zich daarvoor leent. Deze gegevens zijn nodig omdat we de planning voor een evenement anders niet kunnen communiceren met ehbo-ers en de organisatie.
 • Gemeente: contactgegevens vereniging/bestuur. Deze gegevens zijn nodig omdat hier jaarlijks een subsidie wordt aangevraagd door de EHBO-vereniging Chevremont.
 • kaderinstructeur: voorletters, achternaam, geslacht, geboortedatum, gegevens vereniging en contactgegevens bestuur. Deze gegevens zijn nodig omdat onze instructeurs uiteraard moeten weten wie de lessen volgen.
 • Lotuskring Zuid Limburg: algemene aanvraag; slechts aantal leden en lesstof worden gedeeld, geen persoonsgegevens.
 • Facebook: algemene berichten inzake EHBO, geen persoonsgegevens.
 • NB: gegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.  

  Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd:

 • de secretaris werkt met het ledenprogramma pc met beveiliging en virusprogramma. Een USB stick voor het verwerken van het jaar en een afkoppelbare harde schijf als back-up
 • Oranje Kruis extern/online programma met inloggegevens om digitale gegevens te beschermen.
 • e-mail/Facebook/website vereniging, alleen algemene gegevens, met wachtwoord.

 

EHBO-vereniging Chevremont neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

 

Het recht op inzien, aanpassen/beperken of verwijderen/vergetelheid van gegevens; dataportabiliteit:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. In het verlengde daarvan ligt het recht om ”vergeten te worden”.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw rechten of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar een van de bestuursleden. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand, op uw verzoek. EHBO vereniging Chevremont wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies die wij gebruiken:

EHBO-vereniging Chevremont kan cookies bij bezoekers plaatsen. EHBO-vereniging Chevremont gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.  
Cookies uitschakelen: U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering:

EHBO vereniging Chevremont neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van EHBO-vereniging Chevremont) tussen zit. Noch doen wij aan profilering.Aanpassing privacy verklaring:

Door voortschrijdend inzicht, wetswijzigingen, bestuurswisselingen of andere omstandigheden kan het noodzakelijk zijn deze privacyverklaring tussentijds aan te passen.